Loading…

Nhà khoa họ và cuộc thí nghiệm

Bởi Lupin1412 , 1845 0
nguồn: Tự chế

Một nhà khoa học đã thực hiện 1 cuộc thí nghiệm tại phòng thí nghiệm mình như sau: ông ta chuẩn bị 4 ống thí nghiệm, 4 con giun. Ông ta bỏ con thứ nhất vào ống đựng khói thuốc lá, con thứ 2 vào ống đựng rượu bia, con thứ 3 vào ống chứa tinh dịch, con thứ 4 bỏ vào ống nghiệm bình thường. Sau 1 thời gian ông quan gian và đưa ra kết quả: ống thứ nhất, thứ 2, thứ 3 cả 3 con giun đều chết, duy nhất ống thứ 4 con giun sống. Từ kết quả chết ông đưa ra kết luận: nếu chúng ta hút thuốc là, uống bia rượu nhiều và quan hệ tình dục thường xuyên sẽ không bị bệnh giun gián.


Chế ảnh meme