Loading…

Đứng chờ- Ngu! Chết là đáng

Bởi Pham Tuan Thanh , 3371 0
nguồn: Tự chế
2 người đang đi bộ bên vách núi thì 1 người trượt chân rơi xuống. May thay, người đó kịp bám lấy tay người kia. Thế là anh ta lủng lẳng ở vách núi.
Một lúc sau, người ở trên nói: "Mày đứng đó chờ tao. Tao tìm người giúp", rồi buông tay...

Sau đó:
Anh ta rơi xuống, chết. Hồn xuống gặp Diêm Vương và kêu oan. Diêm Vương hỏi, anh ta kể lại sự việc. Nghe xong Diêm Vương quát:
- Sao mày không đứng chờ? Ngu! Chết là đáng.

Chế ảnh meme