Loading…

Thầy tu và cô gái

Bởi MÈO Ú , 92631 0
nguồn: Tự chế

Mt nhà sư đi kht thc gia 1 trưa hè oi bc. Khát quá, bèn vào nhà 1 gia đình bên đường xin nước ung. Mt cô gái tr vi mang chai nước lc ra nhưng quên mang ly ra. Vì khát quá nên v sư kia cm chai lên ung. Cô gái thy thế ái ngi và nói:
- Th
y đng tu, đ em ly...
V
sư kia lin tr li:
- Thôi, đ
ng ly. Đ thy tu...

nhà sư × 1

Chế ảnh meme
cached