Loading…

Chưa đi chưa biết...

Bởi Bùi Hoàng Hải , 54589 0
nguồn: Tự chế

Chưa đi chưa biết Nha Trang
Đi rồi mới biết họ sang hơn mình
Sáng tắm biển, chiều tắm sình
có cái hồ nho nhỏ cho mình rửa chân 

Chưa đi chưa biết Vũng Tàu
Đi rồi mới biết họ giàu hơn ta
Sáng tắm biển, chiều mát xa
Có gà móng đỏ thả ra... đá liền 

Và nếu như ai đã từng nghe wa bài Đồ Sơn nói về vợ:

Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biềt chẳng hơn đồ nhà
Đồ nhà tuy có hơi già
Nhưng là đồ thiệt hơn là đồ sơn 

thì đây có bài Hòn Chồng nói về các đức ông chồng:

Chưa đi chưa biết Hòn Chồng
Đi rồi mới thấy Hòn Ông to đùng
Hòn Ông là hòn của chung
Hòn chồng tuy nhỏ nhưng mà của em

bút tre × 2

Chế ảnh meme