Loading…

Quay cóp Đại cáo - thơ chế học sinh

Bởi Bùi Hoàng Hải , 290317 0
nguồn: Tự chế

Mùa thi đã đến dzồi, có ai không quay cóp không nhỉ?

Thường nghe: Việc quay cóp cốt ở nhanh tay,

 Photo giỏi cũng tùy từng địa điểm...

 Như lớp ta từ trước...

 Vốn xưng hùng xưng bá đã lâu

 Bàn 1, bàn 2, bàn 3 đã chia,

 Phong cách đôi khi cũng khác

 Từ Hình học, Giải tích, Đại Số... Bao lần ra hàng thu nhỏ

 Cùng triết Mác, hữu cơ, từ trường, mỗi môn hùng cứ một năm,

 Tuy kĩ thuật có lúc khác nhau,

 Song anh kiệt thì kì nào cũng có.......

    


Chế ảnh meme