Loading…

Đố vui - đố tục giảng thanh

Bởi Bùi Hoàng Hải , 178680 0
nguồn: Tự chế

Mời các bác giải các câu đố dưới đây :) Ai nhanh thưởng kẹo nào!

Câu 1
Khi xưa em trắng như ngà
Lấy anh mấy chốc em đà hóa thâm
Trách người quân tử vô tâm
Đem ra đánh đập còn nằm lên em !

Câu 2
Mình tròn vành vạnh đít bảnh bao
Vê vê vấn vấn đút ngay vào
Thủy hỏa tương giao sôi sùng sục
Âm dương nhị khí sướng làm sao.
Nó là cái gì?


Câu 3

Em chẳng ngắn dài cỡ 10 phân;
Mình trần chẳng có vải che thân;
Phía trên mập mập trông thích thích;
Phía dưới bằng bằng có bi lăn;
Từ sáng đến chiều anh rờ rẫm;
Từ đêm tới sáng chú xoay vần;
Đưa tới đưa lui em chẳng ngại;
Lâu lâu lại bấm sướng vô ngần. ...

Câu 4
Trên tròn tròn
Dưới vuông vuông
Thích chơi thì lên giường
Càng chơi càng ra nhiều nước

Câu 5
Trên lông
Dưới lông...
Tối ngủ nằm chồng
Sướng ơi là sướng

Câu 6
Trên rung rung
Dưới rung rung
Trên nhấp dưới đau
Rút ra chảy máu


Chế ảnh meme