Loading…

thơ chế: Sao em không về xem bão giá (Tho che)

Bởi Bùi Hoàng Hải , 141621 0
nguồn: Tự chế

thơ chế cho những ngày giá cả leo thang. thơ chế vui thui nha

 

Sao em không về xem bão giá,
Từ mấy ngày qua chới với luôn.
Tiền lương vừa lãnh cầm đi chợ,
Bão giá quây quanh mặt xanh dờn.

Giá theo lối giá lương đường lương,
Đời sống hôm nay thật thảm thương.
Tiền lương tiền thưởng như chiếc lá,
Có trụ qua mùa bão giá không?

Mơ đến ngày nao đến ngày nao,
Lương mình được lãnh tăng thật cao.
Điện nước xăng dầu-ồ chuyện nhỏ,
Cuối tháng lãnh lương, thở cái phào.

Chuyển thể từ bài Đây thôn Vĩ dạ - Hàn Mạc Tử

 


Chế ảnh meme