Loading…

Nhạc chế: Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây

Bởi Bùi Hoàng Hải , 139086 1
nguồn: Tự chế
Trường Bên Anh, Trường Bên Em

Cùng chung sống một đời sinh viên, hai đứa ở hai trường cách biệt. Đường đi học mùa này bụi lắm, trường bên anh nhớ trường bên em.

(Tèo teo teo téo tèo teo teo... )

Trường anh Tự Nhiên, thương em thương em bên ấy Sư phạm, yêu nhiều mà ít học, bởi anh bên này học nhiều mà yêu ít, hết kì này anh quyết tăng yêu lên.

Còn em thương bên kia anh Tự Nhiên, nước không nhiều nên anh ngại tắm, nếu phòng anh mươi người như một thì ơi anh yêu mùi nó thơm lừng.

Sang thăm em, trời đổ cơn mưa, không quà bánh, không cần chi hết. Em xuống đón, mặt mày rạng rỡ, giấu cành hoa gửi tới anh yêu. T

ừ nơi em đưa sang bên nơi anh, những ân tình nay anh đang còn giữ, ghi tình yêu hai phòng như một và mong tình em cũng như tình anh.

(Theo bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây)Chế ảnh meme