Loading…

Đứng bằng gì???

Bởi Bùi Hoàng Hải , 44322 0
nguồn: Tự chế
Vô va đi học về, mặt buồn thiu

Bố hỏi: - Vô va, sao buồn thế?

Vô va: - Hôm nay con bị điểm 0 môn thể dục

Bố: - Sao lại bị điểm 0, con giỏi thể dục lắm cơ mà

Vôva: - Hôm nay, lớp chúng con học động tác nhảy, cô giáo bảo: " Cả lớp, giơ cả hai chân lên cùng một lúc".

Bố: - Thế thì đứng bằng c... à !

Vôva: - Đấy, con cũng bảo thế HIC HIC
vô va × 3

Chế ảnh meme