Loading…

Game Chơi bài kiểu võ sỹ đạo

Bởi tiemnetnova , 358 0
nguồn: Tự chế
Nhiệm vụ của bạn là phải sắp xếp các lá bài theo thứ tăng dần và màu sắc xen kẽ. Good luck and Enjoy!

Chỉ dẫn:

Dùng chuột để điều khiển.


Chế ảnh meme