Loading…

Game Bắn bóng bay màu

Bởi Ricky1990 , 305 0
nguồn: Tự chế
Chỉ bắn những quả bóng màu, cẩn thận tránh bắn nhầm những qủa bóng đen trắng nếu không bạn sẽ bị trừ điểm

Chỉ dẫn:

Dùng chuột để bắn bóng


Chế ảnh meme