Loading…

Game Bắn bóng bay màu

By Ricky1990 , 29 0
nguồn: Tự chế
Chỉ bắn những quả bóng màu, cẩn thận tránh bắn nhầm những qủa bóng đen trắng nếu không bạn sẽ bị trừ điểm

Chỉ dẫn:

Dùng chuột để bắn bóng

Bình Luận


Chế ảnh meme