Loading…

Game Blox 1

Bởi changkho89 , 497 0
nguồn: Tự chế
Nhiệm vụ của bạn là tìm đường kéo các blox trên đường truyền và đặt chúng ở cùng 1 vị trí. Bài chơi hoàn thành khi bạn loại trừ hết toàn bộ blox.


Chế ảnh meme