Loading…

Game Trí nhớ 2000

Bởi gansterboy08 , 318 0
nguồn: Tự chế
Trên màn hình trò chơi sẽ phát sáng ô màu thứ nhất, rồi phát sáng tiếp các ô màu khác và nhiều lần. Bạn cần nhớ và kích chuột đúng theo thứ tự ô màu đã phát sáng đó.

Chỉ dẫn:

Sử dụng chuột để chơi.


Chế ảnh meme