Loading…

Game 3d logic

Bởi chuchoa87 , 288 0
nguồn: Tự chế
3D logic không chỉ đơn thuần là một trò chơi, mà là cách thức giải trí vừa giúp rèn luyện trí não, tư duy lôgic và tính kiên trì.

Chỉ dẫn:

Sử dụng chuột nối 2 điểm cùng màu tạo thành dãy màu. Bạn sẽ qua bài khi tất cả các màu trên khối hình được nối liên tiếp với nhau.


Chế ảnh meme