Loading…

Game Tẩu thoát

Bởi kientran747 , 220 0
nguồn: Tự chế
Hãy tìm đường thoát khỏi căn hầm bí mật! Chỉ có một cách duy nhất bằng tấm bản đồ kết hợp sự nhanh nhẹn, khéo léo để vượt qua những tên lính gác và hệ thống cảnh báo...Một game yêu cầu thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo!

Chỉ dẫn:

 nhảy      di chuyển     đu lên  đu xuống


Chế ảnh meme