Loading…

Game Thể chiến 2

Bởi quydo2771987 , 300 0
nguồn: Tự chế
Bạn chỉ được phép lựa chọn huấn luyện bất kỳ đội bộ binh, không binh hay pháo binh nào mà mình thích. Nhưng lại không có quyền huấn luyện các đội quân cùng một lúc nếu chưa hoàn thành việc huấn luyện đội quân trước.


Chế ảnh meme