Loading…

Game Shop hàng vui

Bởi quydo2771987 , 628 0
nguồn: Tự chế
Một cửa hàng vừa được mở, rất đông khách hàng đến mua đồ. Nhiệm vụ của bạn là tìm và lấy tất cả các sản phẩm khách hàng yêu cầu. Hãy bán thật nhiều hàng để kiếm xèng và ghi danh cao thủ.

Chỉ dẫn:

Click chuột  tìm các mặt hàng theo yêu cầu!


Chế ảnh meme