Loading…

Game Dơi khát máu

By hoalanrung2010 , 41 0
nguồn: Tự chế
Bạn đã bao giờ thấy dơi ăn thịt người chưa? Một trò chơi kinh dị chỉ giành cho những người không yếu tim.

Chỉ dẫn:

Dùng chuột Click liên tục vào mục tiêu để ăn thịt

Bình Luận


Chế ảnh meme