Loading…

Game Anh em nhà mario

By lalaju36 , 23 0
nguồn: Tự chế
Lần đầu tiên, Mario xuất hiện cùng anh trai. Và cũng là lần đầu tiên, họ đi cứu công chúa xinh đẹp bằng "súng".

Chỉ dẫn:

Dùng chuột để điều khiển.

Bình Luận


Chế ảnh meme