Loading…

lâu rồi jio lên update câu chyên nè mọi ng

nguồn: Tự chế

1.Có 3 con kiến đi thẳng hàng. Con đầu tiên nói:
-Sau lưng tao còn 2 con kiến
con đi thứ 2 nói:
-Sau lưng tao còn 1 con kiến.
Con thứ 3 nói:
-Sau lưng tao còn 2 con kiến.
Tại sao vậy?

2.Một người đi hái dừa ,cây dừa rất cao ,bên dưới là hẻm sâu lởm chởn ,bảo đảm rơi xuống mất xác.Bên dưới có mấy con qwạ thường đợi ăn thịt người rơi đó !!
anh ta đang hái thì bị rơi ,hỏi anh ta có bị làm sao kO?
3.Có 2 cha con đi viếng mộ.
Người cha vái:"Em ơi em"
Người con cũng vái:"Em ơi em"
Vậy ngừi trong mộ là ai?

4.Làm gì ?
Hai tay bưng lấy khư khư
Bụng thì bảo dạ rằng ư đút vào
Đút vào nó sướng làm sao
Rập lên rập xuống nó trào nước ra 

_view_answer

Chế ảnh meme