Loading…

hỏi vui vui

nguồn: Tự chế

1.Ngày hôm kia, tôi đã 25 tuổi, và năm tới, tôi sẽ là 28. Điều này chỉ đúng một ngày trong một năm. Vậy ngày sinh nhật của tôi là ngày mấy - tháng mấy?

2.Có 100 binh sĩ bị thương tích trong một trận chiến gồm: 70 binh sĩ bị mất một mắt, 75 bị mất một tai, 85 bị mất một chân, và 80 bị mất một cánh tay. Vậy số lượng tối thiểu mà những người lính đã phải mất tất cả 4 phần (mắt, tai, chân và tay) là bao nhiêu người?   

 

3. Tôi tìm thấy một con số rất thú vị:
 
Khi tôi chia cho 2, còn lại là 1.
Khi tôi chia cho 3, còn lại là 2.
Khi tôi chia cho 4, còn lại là 3.
Khi tôi chia cho 5, còn lại là 4.
Khi tôi chia cho 6, còn lại là 5.
Khi tôi chia cho 7, còn lại là 6.
Khi tôi chia cho 8, còn lại là 7.
Khi tôi chia cho 9, còn lại là 8.
Khi tôi chia cho 10, còn lại là 9.
 
Vậy, con số đó là bao nhiêu? (Lấy số nhỏ nhất có thể đáp ứng đúng điều kiện trên)  
_view_answer

Chế ảnh meme