Loading…

cai j

By soloboco , 349 0
nguồn: Tự chế

 vĩ đại hơn thần thánh, đẹp hơn thiên thần, ác độc hơn quỷ dữ, người nghèo nào cũng có, người giàu nào cũng cần, ăn nó thì sẽ chết...

View answer

Bình Luận


Chế ảnh meme