Loading…

cai j

Bởi soloboco , 2205 0
nguồn: Tự chế

 vĩ đại hơn thần thánh, đẹp hơn thiên thần, ác độc hơn quỷ dữ, người nghèo nào cũng có, người giàu nào cũng cần, ăn nó thì sẽ chết...

_view_answer

Chế ảnh meme