Loading…

Cây gì ?

Bởi ngominhnha , 2536 0
nguồn: Tự chế

Cây gì một lá, rễ mọc lên trên. Nếu ai có quên thì dọc lại nhé !

_view_answer

Chế ảnh meme