Cây gì ?

Bởi ngominhnha , 1551 0
source: Default source

Cây gì một lá, rễ mọc lên trên. Nếu ai có quên thì dọc lại nhé !

_view_answer

Bình Luận

e