đố mẹo

Bởi huynh van toan , 2687 0
source: Default source

có 1 thằng tây đi ngược chiều gió.hỏi tóc của nó bay theo hướng nào?vì sao?

_view_answer

Bình Luận

e