Loading…

đố mẹo

By huynh van toan , 555 0
nguồn: Tự chế

có 1 thằng tây đi ngược chiều gió.hỏi tóc của nó bay theo hướng nào?vì sao?

View answer

Bình Luận


Chế ảnh meme