Loading…

Treo cổ hay chặt đầu

Bởi net4rum , 3622 0
nguồn: Tự chế

 Chuyện kể rằng có một hòn đảo lạ nọ có một luật rất kỳ lạ. Hể ai vào hòn đảo mà không phải là người bộ tộc họ thì đều phải chết

Một hôm có một anh ngư dân hiền lành, do mãi mê đánh cá và bị lạc vào hòn đảo. Kết quả là anh ngư dân hiền lành bị bắt
Theo luật trên đảo thì anh ngư dân bị xữ tội tử hình. Nhưng thấy anh ngư dân hiền lành quá nên tộc Trưởng cho anh một cơ hội cuối có thể sống sót trở về với điều kiện là anh phải trả lời đúng câu hỏi của tộc Trưởng
Câu hỏi như sau:
Anh hãy cho biết anh chết bằng cách nào trong hai cách sau:

  • Treo cổ (chết trong đau đớn)
  • Chặt đầu (một cái rụp là xong)
Nếu anh ngư dân trả lời đúng thì bị chặt đầu, còn nếu sai thì bị treo cổ. Và hình phạt do đích thân tộc Trưởng thực hiện

Nhưng cuối cùng thì anh ngư dan hiền lành được sống sót. Theo các bạn thì anh ngư dân trả lời câu hỏi của tộc Trưởng là gì? Tại sao không chết

_view_answer

Chế ảnh meme