Loading…

Đố vui

Bởi ngominhnha , 3171 0
nguồn: Tự chế

 Có một bác nông dân, lúc còn sống nuôi được 11 con bò, trước khi chết bác để lại di chúc chia cho anh cả 1/6 số bò, anh thứ hai 1/4 số bò và em út  1/2 số bò là vừa đủ. Ba anh em không biết chia thế nào ? Các bạn biết cách chia, chia giúp họ nhưng nhớ chia sao không được thịt con nào nhé !  

 

 

_view_answer

Chế ảnh meme