Tại sao?

Bởi rotnguyen , 1707 0
source: Default source

Có 2 vợ chồng già, chia nhau con gà, chia xong ông già ngồi nhìn và đợi bà già ăn hết, ông già mới ăn, hỏi tại sao ông già lại làm như vậy.?

_view_answer

Bình Luận

e