Loading…

câu đố giải mã

By HOANG VAN PHONG , 577 0
nguồn: Tự chế

có một ngườ khách đi đường ,bỗng dưng thấy đói bụng,ông ta vào một quán nọ gọi một món ăn ,đó là món mộc tồn,đố ban là mó j

View answer
hihe × 1

Bình Luận


Chế ảnh meme