Loading…

câu đố giải mã

Bởi HOANG VAN PHONG , 3617 0
nguồn: Tự chế

có một ngườ khách đi đường ,bỗng dưng thấy đói bụng,ông ta vào một quán nọ gọi một món ăn ,đó là món mộc tồn,đố ban là mó j

_view_answer
hihe × 1

Chế ảnh meme