Loading…

Làm sao?

Bởi FackU , 3140 0
nguồn: Tự chế

1 câu đố vô cùn khó mà các nha khoa hoc trên thế giới không ai giãi ra được

Có một anh chàng đối đầu với 10 người. Anh ta có một khẫu sung gồm 7 viên đạn. Tại sao anh ta lại giết được hết 10 người( không reload không có gì hết chĩ có cây súng đó, không bắn xuyên người luôn)

Ai giãi đươc khen hay..........

_view_answer

Chế ảnh meme