Loading…

Nó là cái gì mà kỳ vậy ?

By hailua2007 , 18343 0
nguồn: Tự chế

Cái gì mình đi nó NẰM, mình ngồi nó cũng... NẰM nhưng ki mình NẰM thì nó lại ĐỨNG. Cái gì mà lạ vậy ta ?

View answer

Bình Luận


Chế ảnh meme