Con khỉ nào còn sống

Bởi hailua2007 , 31449 0
source: Default source

Có 3 con khỉ : Khỉ vàng, Khỉ đỏ, khỉ xanh cùng đi qua 1 chiếc cầu bắt ngang qua 1 dòng thác. Khi ra đến giữa cầu khỉ xanh và khỉ vàng bị rớt xuống nước. Hỏi còn lại con khỉ gì?

_view_answer

Bình Luận

e