Loading…

Con khỉ nào còn sống

By hailua2007 , 15922 0
nguồn: Tự chế

Có 3 con khỉ : Khỉ vàng, Khỉ đỏ, khỉ xanh cùng đi qua 1 chiếc cầu bắt ngang qua 1 dòng thác. Khi ra đến giữa cầu khỉ xanh và khỉ vàng bị rớt xuống nước. Hỏi còn lại con khỉ gì?

View answer

Bình Luận


Chế ảnh meme