Loading…

Màu da

By bobosuperman , 10012 0
nguồn: Tự chế

Có 2 người với 3 màu da khác nhau: đen, trắng, vàng. Họ cùng xuống tắm ở biển Đỏ. Hỏi sau khi lên bờ màu da của 3 người này thay đổi như thế nào?

View answer

Bình Luận


Chế ảnh meme