Loading…

Hai ông già leo núi

By shooter45 , 10078 0
nguồn: Tự chế

1. Một ông già mặc áo đen, đeo kính đen, cõng một đứa bé lên núi. Hỏi ông già thấy cái gì?

2. Một ông già khác mặc áo trắng, đeo kính trắng, cũng cõng một đứa bé lên núi. Hỏi ông già thấy cái gì?

 

 

View answer
45 × 2

Bình Luận


Chế ảnh meme