Loading…

Câu cá

Bởi uevoli , 34924 0
nguồn: Tự chế

Hai người bạn rủ nhau đi câu cá. Cuối buổi họ gộp chung lại rồi chia nhau:
Người thứ nhất: Lấy 9 con chặt bỏ đuôi
Người thứ hai: Lấy 6 con chặt bỏ đầu
Còn lại 8 con họ chặt đôi chia nhau.

Vậy tổng cộng họ câu được bao nhiêu con cá???

_view_answer
× 11

Chế ảnh meme