Loading…

Lại những đồng xu.

Bởi abjectman , 36563 0
nguồn: Tự chế

Có một nhà khảo cổ tìm được một kho báo. Trong đó là 6 thùng tiền vàng, mỗi thùng chứa 1000 đồng tiền vàng mỗi đồng nặng 10g. Ông ta rất vui mừng, nhưng khi kiểm tra lại thì trong đó có một thùng tiền giả, biết rằng tiền giả nhẹ hơn tiền thật 1g. Với 1 cái cân đồng hồ và 1 lần cân, hãy xác định thùng tiền giả

_view_answer

Chế ảnh meme