Loading…

Mời các bạn giải

Bởi ninjsc , 32363 0
source: Default source

1. Tại một ngã tư có một cô đi trước, ba cô đi sau. Hỏi có mấy cô?

2. Cái quý nhất của con trai là gì?

_view_answer

Bình Luận

_story_of_same_type