Loading…

Mời các bạn giải

Bởi ninjsc , 41792 0
nguồn: Tự chế

1. Tại một ngã tư có một cô đi trước, ba cô đi sau. Hỏi có mấy cô?

2. Cái quý nhất của con trai là gì?

_view_answer

Chế ảnh meme