Loading…

toan học đố vui

By thanh , 10120 0
nguồn: Tự chế

Đố tất cảc các bạn là thành viên cùa Hơibị.Net tại sao trong môn toán hình 1độ bằng 60 phút ai biết chỉ mình với. Chân thành cảm ơn trước!        

View answer

Bình Luận


Chế ảnh meme