Loading…

Bán cam

Bởi airforce , 43385 0
nguồn: Tự chế

 

Có hai người đi bán cam. Người có 30 quả cam.

- Người thứ nhất định bán 10.000 đồng 3 quả. dự kiến thu được 100.000 đồng

- Người thứ hai định bán 10.000 đồng 2 quả. dự kiến thu được 150.000 đồng.

Vì có một người có việc bận nên nhờ người kia đi bán hộ, Người này ra chợ và bán 20.000 đồng 5 quả. Bán hết cam xong đếm đi đếm lại chỉ có 240.000 đồng.

Vậy 10.000 đi đâu?

_view_answer
bán cam × 1

Chế ảnh meme