Loading…

Trước hôn lễ một tuần, cô cầm ảnh của hắn đến gặp thầy đoán mệnh, “Tôi không biết cô yêu người ở trên ảnh này bao nhiêu, nhưng 7 ngày sau người thân yêu nhất của anh ta sẽ vì anh ta mà chết. Tôi khuyên cô nên rời xa anh ta.” Thầy đoán mệnh nói. Không sao, dù là chết, mình cũng phải trở thành cô dâu của anh ấy, cô quyết định. Bảy ngày sau hôn lễ vẫn cử hành đúng hạn, khi tiệc cưới tiến hành được một nửa, chùm đèn của khách sạn rơi xuống — phù rể dùng sức đẩy chú rể đang đứng bên cạnh sang chỗ khác.

Chế ảnh meme
cached